STRONA GŁÓWNA    ‌   O MUZEUM    ‌  WYSTAWY   ‌   WSTĘP    ‌   DYREKTOR

   

 

 

ks. dr Andrzej Józef Nowobilski - historyk sztuki

tel. (0 12) 62 88 211, e-mail: ajnowobil@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

"W 1992 roku zostałem mianowany dyrektorem muzeum przez ks. kard. Franciszka Macharskiego. Pierwszym zadaniem, jakiego się podjąłem, było odrestaurowanie od podstaw kamienicy przy ul. Kanoniczej 19. W 1994 roku doprowadziłem, jako pierwszy, do otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. Po kilku latach Muzeum otrzymało sąsiednią  kamienicę pod numerem 21. W obu tych domach przy ulicy Kanoniczej 19 i 21 mieszkał od 1951 roku ks. Karol Wojtyła, późniejszy biskup, kardynał i Ojciec Święty Jan Paweł II, aż do końca 1967 roku.

Wraz z otwarciem Muzeum uruchomiona została pracownia konserwatorska. Wykonuje ona prace renowacyjne i konserwatorskie nie tylko dla Muzeum, ale także dla całej archidiecezji krakowskiej. Należy podkreślić, że w naszej pracowni wykonaliśmy konserwację kilkunastu rzeźb gotyckich, kilkudziesięciu średniowiecznych obrazów tablicowych oraz kilkunastu ołtarzy, z terenu Archidiecezji Krakowskiej.

Od samego początku ideą Muzeum była prezentacja dawnej, a także promowanie współczesnej sztuki sakralnej Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona ciągle realizowana w bieżącej działalności wystawienniczej.

Od 1993 roku jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna). W 2005 roku, wraz z prof. Andrzejem Kadłuczką z Politechniki Krakowskiej, uruchomiliśmy podyplomowe studium przy obu uczelniach z zakresu Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Od 1988 roku jestem członkiem Komisji ds. Architektury i Sztuki Sakralnej Archidiecezji Krakowskiej, a od początku istnienia Diecezji Bielsko-Żywieckiej, jestem przewodniczącym tejże komisji.

W moim dorobku naukowym znajdują się cztery samodzielne rozprawy naukowe, kilkadziesiąt artykułów i katalogów wystaw. Jestem, m.in., autorem scenariusza i katalogu wystawy "Portret Jana Pawła II. XXV Lat Pontyfikatu", zorganizowanej ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Wystawa ta miała charakter objazdowy i była prezentowana w Częstochowie, Radomiu, Tarnowie, Krakowie i Wrocławiu. Obejrzało ją przeszło 100 tys. ludzi. Zorganizowałem także kilka wystaw zagranicznych wraz z opracowanymi katalogami (m.in. w Mediolanie, Fidenzy, Florencji i Budapeszcie). Nasze muzeum eksponowało również prace zagranicznych artystów (m.in. Marca Chagalla, Zofii Torley, Dariny Gladisovej, Simona Andrasa, Fratel Venzo, Lorenza D’Andrei, Nanni Tedeschi, czy Gaetano Callocchii)".

                                                                                      

   Andrzej Józef Nowobilski, Kraków 2007

 

 

 

Copyright © Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie