STRONA GŁÓWNA    ‌   O MUZEUM    ‌  WYSTAWY   ‌   WSTĘP   ‌   DYREKTOR

 

 

 

 

 

Copyright © Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
Galeria 

Teresa Stankiewicz

 

 

                                                  O artystce:  


  W stałej ekspozycji prezentowane są obrazy Teresy Stankiewicz. Jest to artystka o wyjątkowej wrażliwości na kolor i treści zawarte w dziełach. Studia artystyczne ukończyła na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1954 r., pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pronaszki. Od samego początku swej działalności Teresa Stankiewicz brała czynny udział w wystawach zbiorowych, które miały miejsce m.in. w kościołach: św. Brygidy w Gdańsku czy OO. Dominikanów w Krakowie. Jej prace znajdziemy także poza granicami kraju, np. w Katedrze Lwowskiej czy w Domu Diecezjalnym w Linz (Austria). Oprócz malarstwa sztalugowego Teresa Stankiewicz uprawia sztukę wykonywania witraży i polichromii sakralnych. Jej dzieła  zdobią polskie świątynie w Szczawie, Wysokiej i Wałbrzychu oraz kościoły w Austrii: Greisinghof i Hochstrass. Artystka wykonała również tryptyk ołtarzowy i fresk w kaplicy Amonberg w diecezji Fulda. Natomiast dwadzieścia cztery obrazy do "Hymnu Akathistos", Teresa Stankiewicz podarowała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Jej obrazy można spotkać w wielu muzeach i galeriach za granicą. Do najbardziej prestiżowych należy zaliczyć: Albertinę i Secession w Wiedniu, Zbiory Fundacji Michaela Karolyiego w Lens czy galerię "Pape" w Los Angeles. W 2002 r. artystka podarowała Muzeum Archidiecezjalnemu Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie prawie 100 obrazów, z których kilkanaście stanowi od tej pory stałą ekspozycję.

  Twórczość Teresy Stankiewicz trudno przypisać do jednej grupy artystycznej. Jest to artystka, która wypracowała indywidualny styl i własny sposób przekazu myśli i treści za pomocą ograniczonej palety i prostej formy malarskiej. Można dostrzec w jej obrazach pewne podobieństwo do muzyki, połączonej z malarstwem na płaszczyźnie metafizycznej. Dlatego widzimy też nieustanne poszukiwanie pewnych wartości duchowych, które niekiedy uzewnętrzniają się na płótnie.

  Tematykę obrazów Teresy Stankiewicz, przechowywanych w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, można podzielić na trzy cykle: chrystologiczny, świątyń i klasztorny. Pierwszy cykl to obrazy ukazujące Chrystusa w różnej postaci: na krzyżu lub w znaku. Drugi dotyczy świątyń - obiektów, które istniały od początku istnienia ludzkości i dzięki, którym podtrzymywana jest ziemia. Cykl klasztorny dotyczy miejsc magicznych, gdzie wyczuwa się moc przenikania do wnętrza człowieka.


  
  Bibliografia:

1. Ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, Teresa Stankiewicz. Obrazy. Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, Kraków 2002, s. 4-6.
2. Ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, Teresa Stankiewicz. Malarstwo i rysunek. Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, Kraków 2010, s. 5-12.