MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KRAKOWIE

 

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Muzeum Archidiecezjalne Świętego Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach

Muzeum Archidiecezjalne – Mieszkanie Rodziny Wojtyłów w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na wystawę „Polonia sacra”

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego”. – tak zdefiniował patriotyzm św. Jan Paweł II w swojej książce Pamięć i tożsamość. Przygotowana przez Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola...

Zaproszenie na wystawę „Nasz Papież”

W 2018 roku obchodzimy czterdziestą rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II oraz sześćdziesiątą rocznicę jego sakry biskupiej. Z tej okazji Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie przygotowało wystawę zatytułowaną Nasz Papież. Ekspozycja...

FRYDERYK PAUTSCH – MALARSTWO

...

TERESA STANKIEWICZ – MALARSTWO

W stałej ekspozycji prezentowane są obrazy Teresy Stankiewicz. Jest to artystka o wyjątkowej wrażliwości na kolor i treści zawarte w dziełach. TERESA STANKIEWICZ O artystce W stałej ekspozycji prezentowane są obrazy Teresy Stankiewicz. Jest to artystka o wyjątkowej...

KANONICZA KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY

...

Medale i monety I

Sport I

Varia I

Portrety I

Ołtarzyki I

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KRAKOWIE

WYSTAWY