STRONA GŁÓWNA    ‌   O MUZEUM    ‌  WYSTAWY   ‌   WSTĘP   ‌   DYREKTOR

 

          

           

 

 

 

 

 

"Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych "epifanii" piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej."

" [...] Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, podobnie jak potrzebuje naukowców i techników, pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest "sztuka wychowania". W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego.

Odrębne powołanie każdego artysty określa pole jego służby, a zarazem wskazuje zadania, które go czekają, ciężką pracę, do której musi być przygotowany, i wreszcie odpowiedzialność, którą winien podjąć. Artysta świadomy tego wszystkiego wie także, że musi działać nie kierując się dążeniem do próżnej chwały ani żądzą taniej popularności, ani tym mniej nadzieją na osobiste korzyści. Istnieje zatem pewna etyka czy wręcz "duchowość" służby artystycznej, która ma swój udział w życiu i w odrodzeniu każdego narodu. Na to właśnie zdaje się wskazywać Cyprian Norwid, kiedy pisze."   

( Z LISTU DO ARTYSTÓW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnione dzięki: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa i www.youtube.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:*
23 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Jana Pawła II w Centrum bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Znalazły się tam przede wszystkim rzeczy osobiste Jana Pawła II oraz tzw. Dary Papieskie, czyli przedmioty, które Ojciec Święty otrzymywał podczas swych licznych podróży apostolskich. Zrekonstruowano także sypialnię Karola Wojtyły, jaką posiadał jeszcze jako metropolita krakowski, urzędując w Pałacu Arcybiskupim przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Otwarcie muzeum było związane z celebracją 50-lecia posługi kapłańskiej kard. Stanisława Dziwisza i biskupa Jana Zająca oraz 25-leciem biskupstwa kard. Kazimierza Nycza i biskupa Jana Szkodonia, a także 25-leciem kapłaństwa biskupa Grzegorza Rysia i 20-leciem posługi kapłańskiej biskupa Damiana Muskusa.


*
18 maja w budynku Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie uczestniczyło w X krakowskiej Noc Muzeów. Fotogaleria poniżej.                   
Copyright Š by Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
Zapraszamy do fotogalerii poniżej

O Muzeum Archidiecezjalnym
(prof. F. Ziejka, przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa i ks. dr A.J. Nowobilski, dyrektor Muzeum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

31-002  Kraków,  ul. Kanonicza  19-21

tel. (012) 421 89 63, fax. (012) 422 75 23

e-mail: muzeumkra@diecezja.krakow.pl

web: www.muzeumkra.diecezja.pl